CV 495/GDĐT ngày 23/11/2020 V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX trên không gian mạng
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website