Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

         Hòa trong niềm vui hân hoan của nhân dân cả nước đón chào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững.

           Thời điểm bầu sử đại biểu Quôc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nối tiếp thành công Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND.

          Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBBC ngày 05/3/2021 của UBBC thành phố Bắc Giang về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026,  Công văn số 53/UBND-VH  ngày 30/3/2021 của UBND phường Xương Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5. Chi bộ Trường mầm non Bình Minh chỉ đạo đơn vị, các đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn Trường theo các nội dung sau:

         Nhà trường  đẩy mạnh công tác tuyên truyền tcuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường đều có lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.

Buổi họp Hội đồng nhà trường tích hợp nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Buổi sinh hoạt chi bộ tích hợp nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… tại các khu vực chính của Nhà trường, thực hiện cao điểm từ ngày 10/4/2021 đến hết ngày 25/5/2021. Nhà trường niêm yết danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để CB,GV,NV nhà trường tiện theo dõi.

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử

          Thực hiện công văn 131/GDĐT V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.  Nhà trường phát động 100% CB,GV,NV tích cực tham gia;  Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về bầu cử trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, …).

 

CB,GV,NV tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”

 

 

Đăng tải Tiểu sử và Chương trình hành động của người ứng cử lên nhóm zalo của trường để tuyên truyền CB,GV,NV .

         Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng trong đảng viên,  cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức cuộc bầu cử để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

          Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Đông đảo cử tri của chúng ta đã hiểu rõ điều này. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thâm độc “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để ngày bầu cử của chúng ta tới đây - ngày 23-5-2021 - thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

                                            Người viết: Nguyễn Thị Tuất

Tác giả: Nguyễn Thị Tuất
Nguồn: Trường mầm non Bình Minh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 155
Tháng 08 : 334
Tháng trước : 11.401
Quý 3 : 11.735