Chi bộ Trường Mầm non Bình Minh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại Tập thể chi bộ, Đảng viên năm 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 08/112019 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở. Căn cứ Quy định số 227-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng chi, đảng bộ cơ sở; tập thể cấp ủy hằng năm.

Thực hiện Công văn số 486-CV/ĐU ngày 02/11/2022 của Đảng ủy Phường Xương giang về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức  đảng năm 2022 sáng ngày 15/11/2022 Chi bộ Trường mầm non Bình Minh tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân. Đây cũng là căn cứ để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố, phát triển cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Thành phần tham gia hội nghị: 1. Đồng chí Nguyễn Thị yến  Phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy Phường Xương Giang và 100% đảng viên trong chi bộ Trường Mầm non Bình Minh.

Kết quả đánh giá:

+ Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2022: Tổng số Đảng viên được đánh giá là 15 đồng chí; Số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 03 đồng chí; Số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 12 đồng chí.

+ Về đề nghị khen thưởng: Chi bộ đề nghị khen thưởng tập thể: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân 01 đồng chí đề nghị Đảng bộ phường khen.

Hội nghị diễn ra tập trung, dân chủ và đạt kết quả cao.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng viên  năm 2022 của Chi bộ Trường mầm non Bình Minh:

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng viên: Trần Thị Lương đọc bản kiểm điểm

Đảng viên: Ngô Thị Vịnh đọc bản kiểm điểm

Đảng viên: Phạm Thị Thanh Mai đọc bản kiểm điểm

                                                                             Đưa tin: Nguyễn Thị Kiều

Tác giả: Trường Mầm non Bình Minh
Nguồn:Trường mầm non Bình Minh Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 995
Hôm qua : 886
Tháng 12 : 5.993
Năm 2022 : 175.878