Hoạt động thể dục: Bật chụm tách chân qua 5 ô của lớp B1 (4-5 tuổi)


Tác giả: Nguyễn Thị Kiều
Nguồn: Trường Mầm non Bình Minh