Hoạt động: Những trò chơi với chữ cái a, ă, â lớp 5- 6 tuổi A1

Trong chương trình giáo dục Mầm non dạy trẻ  làm quen chữ  cái là nội  dung không thể  thiếu cho trẻ mầm non. Bởi vì hoạt động học làm quen với  chữ cái là hoạt động mang 

tính tổng thể, sáng tạo rất lớn và cần thiết trong công  tác Giáo dục Mầm non. 


Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Nguồn: Trường mầm Non Bình Minh