Bé chung vui hát, đọc thơ, trải nghiệm... Mừng ngày 20/11