Kinh nghiệm tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non

Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo và tạo ra các tình huống giáo dục là yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Với trẻ em, chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả năng suy nghĩ và sự giao tiếp của trẻ. Như chúng ta đều biết:  Hoạt động vui chơi mà trung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Thông qua trò chơi giúp trẻ hình thành và phát triển cấu trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt động chơi gây ra những biến đổi về chất có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo.

     

Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo và tạo ra các tình huống giáo dục là yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Với trẻ em, chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả năng suy nghĩ và sự giao tiếp của trẻ. Như chúng ta đều biết:  Hoạt động vui chơi mà trung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Thông qua trò chơi giúp trẻ hình thành và phát triển cấu trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt động chơi gây ra những biến đổi về chất có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo.

Trong thực tế hiện nay ở các trường mầm non, đa số giáo viên đã biết tổ chức hoạt động góc phù hợp và đã tạo môi trường thuận lợi cho trẻ chơi, học; trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các góc chơi và đã phát triển về tất cả các mặt: đức, trí, thể, mỹ. Tuy nhiên ở một số trường, cơ sở vật chất chưa đủ, một số giáo viên (tuy không nhiều) nhận thức chưa đầy đủ về hoạt động góc nên việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo chưa tích cực, chưa tự giác. Điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Do vậy, để quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả, giáo viên mầm non việc cần thiết phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt về tất cả các mặt, trong đó việc tổ chức hoạt động góc giữ vai trò quan trọng.

1. Xây dựng môi trường nhóm lớp sắp xếp các góc theo đúng nguyên tắc

Đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục: Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức hoạt động góc cần phù hợp với mục đích, mục tiêu giáo dục trong nhà trường mầm non trên cơ sở đảm bảo thực hiện các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn.

Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học: Nguyên tắc này đòi hỏi quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ phải mang tính kế hoạch, hệ thống, khoa học thông qua việc xây dựngvà lựa chọn nội dung hoạt động, phương pháp và hình thức thực hiện. Để đảm bảo nguyên tắc này khi tổ chức hoạt động góc cần- Đặt tên góc sao cho dễ hiểu. Giữa các góc có ranh giới rõ ràng (sử dụng tường, các giá, tủ, rèm,…) có lối đi lại đủ rộng cho trẻ di chuyển.

- Bố trí các góc ồn ào xa những góc chơi yên tĩnh.

- Bố trí bàn, ghế, gối đệm phù hợp với từng góc.

-  Các hoạt động tại góc chơi có nội dung phức tạp dần phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ

Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức: Đòi hỏi trong quá trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ giáo viên phải linh hoạt xác định mục tiêu và nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm chung của lứa tuổi và đặc điểm riêng của từng cá nhân trẻ.

Giáo viên cần tổ chức với các dạng hoạt động đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức và mức độ phát triển của trẻ để khuyến khích trẻ hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo.

Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ: Nguyên tắc này đòi hỏi trong tổ chức hoạt động góc phải làm cho trẻ hứng thú, ham thích, say mê học tập làm cho trẻ tích cực hoạt động chiếm lĩnh tri thức, thúc đẩy hoạt động trí tuệ của trẻ. Mọi nội dung hoạt động phải hướng vào trẻ sao cho phát huy tính tích cực hoạt động cá nhân của trẻ trong quá trình học.

Để đảm bảo nguyên tắc này các khu vực hoạt động góc cần bố trí thuận lợi cho trẻ hoạt động theo khả năng, hứng thú, sở thích riêng. Có chỗ cho hoạt động chung và hoạt động cá nhân, có góc cố định, có góc di động hoặc thay đổi theo chủ đề.

Nguyên tắc đảm bảo tính an toàn – thực tiễn: Nguyên tắc này đòi hỏi khi tổ chức các góc hoạt động giáo viên cần lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi, các thiết bị dạy học đảm bảo vệ sinh, không gây nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng (không sắc nhọn, không dễ vỡ, không dùng vật liệu độc hại…). Tổ chức hoạt động góc ở các lớp phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất (diện tích phòng học, đồ dùng, đồ chơi trong lớp…). Việc lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi, các thiết bị dạy học cần thích hợp với đặc điểm vùng miền, địa phương.

2. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ theo đúng phương pháp phù hợp với chủ đề Cùng trẻ tổ chức hoạt động góc: Trước hết cần khẳng định việc hình thành các góc phải do trẻ tự làm dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên. Khi đưa ra một chủ đề mới cô cùng trẻ thảo luận để xây dựng những góc nào? Trong mỗi góc cần có những cái gì? và làm như thế nào để tạo ra những góc đó. Việc này cần huy động kinh nghiệm, sáng tạo của mỗi trẻ, điều đó rất phù hợp với quan điểm quan trọng trong việc đổi mới giáo dục mầm non là lấy trẻ làm trung tâm.

Muốn trẻ được chơi tích cực, chơi sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách chơi trong các góc hoạt động ngay từ đầu tôi phải biết cách giới thiệu các góc chơi và quản lý tốt qua trình trẻ chơi trong các góc. Biện pháp này giúp trẻ chủ động tìm kiếm đồ chơi khi cần, triển khai trò chơi, thu dọn và cất đồ chơi đúng quy định.

Việc giới thiệu cho trẻ làm quen với các góc chơi tiến hành chủ yếu vào đầu năm học, khi trẻ còn bỡ ngỡ, chưa quen với đồ dùng đồ chơi quanh lớp, chưa biết tên đồ chơi, vị trí đồ chơi và các chổ để chơi vì vậy tôi phải giúp trẻ biết nơi để các đồ chơi, các góc chơi bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu.

Khi trẻ đã quen dần với các góc chơi và vị trí các đồ chơi thì cứ mỗi đầu chủ đề nên giới thiệu nội dung chơi của từng chủ đề (từng nhánh chủ đề).

Khi trẻ chơi cô phải bao quát trẻ, động viên, hướng dẫn những trẻ còn nhút nhát. Cô có thể nhập vai chơi cùng trẻ để hướng dẫn trẻ chơi sáng tạo hơn.

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại góc chơi cho trẻ

Giáo viên là người lập kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung các loại trò chơi, thời gian chơi, đồ dùng, đồ chơi.

Góc chơi cần được trang trí hấp dẫn, cùng với tên gọi và hình ảnh phù hợp, giúp cho trẻ nhận biết góc chơi một cách dễ dàng. Tên góc cần được viết to theo đúng quy định về việc làm quen với chữ viết, gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ.

 4. Thường xuyên quan sát theo dõi, đánh giá trẻ trong khi chơi, để diều chỉnh kế hoach chơi.

Cô giáo là người theo dõi, quan sát các nhóm chơi, các hoạt động của trẻ tại các góc, cô quan tâm bao quát toàn bộ khu vực hoạt động của trẻ. Trong đó khu vực chơi đóng vai, chơi xây dựng- lắp ghép, chơi ở góc tạo hình, góc khám phá khoa học là các khu vực hoạt động trọng tâm.

 Giáo viên quan sát để nắm bắt kỹ năng chơi, hứng thú chơi của trẻ. Giáo viên phải thường xuyên theo dõi trẻ hoạt động trong góc để tìm hểu năng lực, mức độ suy nghĩ của từng trẻ, phát hiện ra đồ dùng, đồ chơi hoặc các vật liệu có khó khăn gì so với khả năng của trẻ. Thông qua quan sát giúp giáo viên biết được khi nào trẻ cần giúp đỡ, cần phải can thiệp, những gì càn phải bổ xung, thay đổi. Từ đó lựa chọn biện pháp tác động, hướng dẫn trẻ chơi phù hợp, hiệu quả trên cơ sở kết quả quan sát.

 5. Động viên khuyến khích khen thưởng kịp thời kích thích sự hứng thú của trẻ khi chơi

Tổ chức hoạt động góc hợp lý tạo cơ hội cho trẻ tự chọn những hoạt động mình thích, trẻ tự quyết định và tìm cách giải quyết nhiệm vụ. Trẻ sẽ dần biết “tự chịu trách nhiệm” với hành động của mình và biết đánh giá những thành công hay thất bại của mình trong quá trình chơi. Dần dần trẻ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Khi trẻ đã biết chơi nghĩa là trẻ đã nắm được vai chơi, thao tác chơi thì giáo viên là người động viên, khuyến khích trẻ chơi. Khi trẻ chơi giáo viên luôn quan sát, kịp thời giúp đỡ trẻ khi trẻ cần. Lúc bắt đầu chơi, giáo viên phải tập hợp, hướng trẻ vào vai chơi, tuy nhiên đối với vai chơi quen thuộc với trẻ thì giáo viên nên để trẻ tự chọn. Như vậy sẽ góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

Khi trò chơi của trẻ trở lên đơn điệu, lặp lại, có chiều hướng bị phá vỡ thì giáo viên là người gợi ý, góp ý tạo ra tình huống giúp trẻ hướng vào vai chơi một cách tích cực, giao lưu nhóm chơi khác, đổi vai chơi cho bạn...

Trong tất cả mọi hoạt động thảo luận cô động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ hứng thú khi chơi, cô quan sat động viên trẻ kịp thời khi trẻ thực hiện tốt

Khi trẻ không làm được động viên trẻ hứng thú, không chê trẻ khi nhập vai lúng túng mà động viên khuyến khích trẻ.

Hy vọng một số kinh nghiệm này sẽ giúp các đồng nghiệp tổ chức thành công hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non. Mong muốn nhận được những chia sẻ, trao đổi của các đồng nghiệp.

                                                                                                                   Người viết

                                                                                                                   Ngô Thị Vịnh

 

Tác giả: Ngô Thị Vịnh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 319
Hôm qua : 359
Tháng 05 : 6.499
Năm 2020 : 27.736