Đến với chủ đề "Bé yêu những con vật nuôi trong gia đình". Hôm nay cô trò lớp 4-5 tuổi B3 cùng nhau học bài Tạo Hình "Xé dán con vịt"