Từ đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát, Bắc Giang trở thành một điểm nóng của cả nước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời, tích cực của ...