Quyết định công nhận các phường, xã đạt chuẩn: Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021.